Zariaďujeme Malawi akvárium

Podskupina článků pojednávající o výrobě pozadí, filtrů, akvárií a podobně!

Moderátor: Team AkvaMalawi

HODNOCENÍ ČLÁNKU

Můžete označit 1 možnost

 
 
Zobrazit výsledky

Zariaďujeme Malawi akvárium

Příspěvekod Rafal Izdebski » 06 črc 2006, 18:08

Zariaďujeme Malawi akvárium


Ak ste sa konečne rozhodli pre cichlidky z jazera Malawi, potrebujete zariadi? nádrž, v ktorej budete tieto prekrásne rybky chovať. Takže, prišli ste na správne miesto. Tento krátky článok má za úlohu poukázať na hlavné prvky Malawi akvária a potreby týchto fascinujúcich rybiek, aby ostali zdravé, boli pekne vyfarbené a treli sa vo Vašom domácom akváriu.

Začnime s vodou, životne dôležitou látkou pre Vaše ryby, v ktorej prežijú celý svoj život. Malawské cichlidy pochádzajú z východnej Afriky (jazero Malawi), ktoré je veľmi zásadité (pH 7,5-8,8 ), má relatívne jemne až stredne tvrdú vodu (4-6 dGH a 6-8 dKH). Tieto podmienky by sme mali napodobni? aj v našom akváriu.

Poznáme niekoľko spôsobov, ako vytvori? a udržiavať vysoké pH. Samozrejme najjednoduchší spôsob je vysoké pH už vo vode z vodovodu. Väčšina vodárenských spoločností dodáva vodu s vysokým pH, pretože tým chránia medené rúrky pred koróziou. Pre Malawi akvárium takáto voda poskytuje ideálne a stabilné podmienky bez zmien alebo výkyvov pH. Ďalší spôsob, je použi? materiál, ktorý bude prírodne udržiavať pH na vysokej úrovni. Najpoužívanejším materiálom je koralová dr?, ktorú pridávame do filtra. Koralová dr? vstrebáva minerály, ktoré dvíhajú pH a udržuje ich na stabilnej úrovni. Môžeme použi? aj iné materiály, ako drvené ulity, alebo mušle ustríc.

Ďalšou možnos?ou je použitie skál, ako vápenec, ktoré tiež pomáhajú zvyšovať a udržovať pH. Výhodou je, že skaly fungujú ako dekorácia, úkryty, miesta na trenie a zároveň udržujú ideálne podmienky zvyšovaním a udržiavaním vody na správnej hodnote pH. Ak má vaša voda nízke hodnoty pH a chcete použi? inú metódu na jej zvýšenie, skúste produkty na zvýšenie pH, alebo hydrouhličitan sodný, ktorými zvýšite pH novej vody počas čistenia akvária. Týmto zabránite kolísaniu hodnôt pH počas výmeny vody v akváriu. Toto zjavne nie je nevyhnuté, ak menine malé množstvo vody, okolo 25% alebo menej, výkyvy budú minimálne. Výmena väčšieho množstva vody pravdepodobne môže spôsobi? kolísanie hodnôt pH.

V domovine, Malawské cichlidy žijú vo vode s teplotou 24-26st C (76-79st F). My by sme sa mali snaži? udržovať teplotu približne na tejto úrovni. Malawky neznášajú veľmi dobre vysoké teploty, preto sa usilujeme umiestňovať akvárium ďalej od okien so silným svetlom (slnkom) a radiátorov, ktoré by mohli vodu prehrievať. Dá sa povedať, že čím vyššia je teplota vody, tým namáhanejší je organizmus ryby, čiže je treba viac krmiva na udržanie jej aktivity a dobrej kondície. Ak žijete v teplejších oblastiach, je pre vás rovnako dôležité používať vyhrievacie telesá, aby ste rybky ochránili pred kolísaním teploty vody a tým pred stresom.

Filtrácia vody, tak ako pri iných rybách, by mala mať dostatočný výkon a objem, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň biologickej aj mechanickej filtrácie a zároveň vytvorila dostatočný pohyb vodnej hladiny, potrebný pre výmenu plynov (vstrebávanie O2 vodou a odovzdávanie CO2). Cichlidy z jazera Malawi vedia dos? špini? a preto pri prerybnení treba zvýši? výkon a účinnos? filtrácie. Rozmanitos? druhov filtrov je veľká, avšak najpoužívanejšie sú filtre za pozadím a kanistrové externé filtre. Rôznym druhom pôdnych filtrov by sme sa mali pri Malawkách vyhnú?, pretože sú to veľkí kopáči a svojou činnos?ou ich odkrývajú a tým znižujú ich efektivitu. Pre veľké nádrže je vhodným riešením externý filter, aj keď rozhodnú? sa musí majiteľ.

Teraz sa zmienim o vhodnom osvetlení pre Malawi akvárium. Malo by by? žiarivkové, a to z troch dôvodov. Po prvé, žiarivky dodávajú vhodné svetelné spektrum pre správny vývin rybiek. Po druhé, netvoria toľko tepla ako žiarovky, ktoré môžu ohriať akvárium na nebezpečnú teplotu. Po tretie, podporujú prirodzené vyfarbenie rýb. Samozrejme žiarivky by nemali by? veľmi jasné, aby rybky nestrácali svoju farebnos? a aby sme ich zbytočne nestresovali. Najlepšia bude asi žiarivka 10000K a viac.
Teraz si rozoberme dekoráciu akvária. Jazero Malawi je skalnaté po oboch brehoch a pod vodou zostupuje do väčších hĺbok. Toto samozrejme neplatí úplne všade. Je v ňom veľa piesočných oblastí a pod hladinou poskytuje prostredie pre veľa druhov rýb miešaním piesočných a skalnatých plôch. Pre jazero sú typické malé rastlinky a tie sa vyskytujú v ústiach rieky a v bahnitých oblastiach. V podstate, téma je „skaly a piesok“.

V našom akváriu by sme sa mali snaži? tieto podmienky čo najviac napodobni?. Kým začneme, mali by sme sa rozhodnú?, aké druhy chceme chovať. V podstate v jazere Malawi žijú dve skupiny rýb. „Mbuny“, sú obyvatelia skalnatých oblastí a tu trávia väčšinu času. Preto by sme mali dopriať skalnaté akvárium. On the other hand, the non-mbuna, often referred to as the Haps and Peacocks, obyčajne žijú v piesočných oblastiach a preto nevyžadujú toľko skál. Nie je dobrý nápad miešať tieto dva druhy dokopy nie len kvôli odlišnému zariadeniu akvária, ale hlavne kvôli odlišnej strave a agresivite. Ich spoločný chov môže by? náročný pre chovateľa a jeho výsledkom sú časté a zbytočné úmrtia.

Ak ste sa rozhodli, ktoré druhy rybiek chcete chovať, zariaďte
akvárium, ako je potrebné. Ak ste sa rozhodli pre mbuny, alebo väčšinou mbuny, pripravte dno akvária na váhu kameňov položením polystyrénu, alebo iného mäkkého materiálu priamo na dno akvária priamo pod kamene. Pomôže rozloži? váhu kameňov, zabráni prasknutiu dna rybám znemožní ich podkopanie. Keď máme hlavné kamene položené, prikryjeme dno pieskom, alebo jemným štrkom. Ako vysoko naukladáte kamene, záleží od vás, treba však dávať pozor na ich bezpečné uloženie, aby nespadli, alebo príliš netlačili na zadnú stenu akvária. Skál by malo by? iba toľko, aby v dostatočnej miere poskytovali rybkám domovy, úkryty a miesta pre trenie.

Ak sa rozhodnete pre non-mbuna, or mostly non-mbuna, nádrž bude vyžadovať oveľa viac miesta na plávanie a nie tak veľa kameňov. Dno akvária by mal tvori? piesok, alebo jemný štrk. Po dne rozmiestnime zopár kameňov, ktoré poskytnú rybkám úkryty a miesta na trenie. Niktorým druhom (Alunocara, Lethrinops) veľmi prospieva piesčitý substrát, napodobňujúci podmienky v ich domovine. Použitie piesku taktiež uľahčuje čistenie, pretože detrit zostáva na povrchu, odkiaľ sa dá ľahko odsať. Nakoniec je len na majiteľovi, pre aký substrát sa rozhodne, či svetlejší, alebo tmavší, aby čo najviac pripomínal domovinu rýb a podporil ich prirodzené vyfarbenie.

Poznáme aj iné materiály, ktoré je možno použi? ako dekoráciu do Malawi akvária. Jednými sú rôzne hlinené hrnce, kvetináče, alebo rúrky. Môžu by? v akváriu veľmi pekné a poskytujú rybkám dokonalé skrýše. Hrnčeky Terra Cotta predstavujú asi najlepšie riešenie. Ďalšie sú rôzne druhy PVC trubičiek. Síce nie sú také pekné, ako tie hlinené, ale vytvárajú skvelé úkryty a rybky ich zbožňujú. Tieto trubičky môžeme samozrejme natrie?, alebo inak zamaskovať a tak nepôsobia tak okato. Príležitostne používame aj rôzne drevá a akvarijné korene. Výhody koreňov sú, že nie sú také ?ažké, ako kamene a majú často veľmi zaujímavé tvary, ktoré vhodne skrášlia vaše domáce akvárium. Nevýhodou koreňov v Malawi akváriu je, že drevo znižuje hodnotu pH, čo je opak toho, čo potrebujeme. Samozrejme, ak máme v akváriu dostatočné množstvo látok, ktoré nám pH zvyšujú a udržiavajú, účinky dreva budú minimálne. Ďalšími materiálmi sú rôzne tehličky a kamene, ktoré sa vyrábajú s množstvom otvorov a skrýš pre rybky, ktoré sa chcú skry?, alebo trie?. Taktiež sa dá použi? nespočetné množstvo bežne dostupných skál ako bridlica, alebo vápencové skaly, aby rozmanitos? nádrže bola čo najväčšia.

V Malawi nádržiach môžeme použi? aj rastlinky, ale musíme si uvedomi?, že väčšina malawi cichlíd sú veľkí kopáči a často rastlinky ochutnávajú, nakoľko sú to väčšinou bylinožravce, hlavne mbuny. V afrických nádržiach sa dobre darí Valisneriám, Anubiasom a rôznym druhov machov a papradí. Posledné dva menované sú veľmi vhodné, pretože sa dajú pripevni? k skalám, alebo koreňom, na ktorých budú rás? a rybky ich nebudú môc? vybagrovať a sú dos? tvrdé a rybkám veľmi nechutia.

Ako vidíte, možnosti dekorácie Malawi nádrže sú obrovské. V podstate témou by mali by? skaly a piesok, tak ako v jazere Malawi. pH by malo by? vysoké a stabilné, filtrácia kvalitná, spojená so stálou teplotou vody. Ak toto dodržíme, rybkám sa bude dari? a budú krásne vyfarbené, dokonca sa nám začnú v nádrži trie?.

Dúfam, že tento stručný článok vám pomohol vytvori? si prehľad a dodal nejaké nápady pre vytvorenie Malawi akvária. Vo vašom úsilí vám želám veľa š?astia.

Pozrite sa do galérie na tejto stránke, nájdete tam veľa zaujímavých nápadov, ktoré by ste mohli využi? pri zakladaní vášho akvária.

A tešte sa zo svojich rybiek!


Autor: Rafal Izdebski © MalawiMayhem.com
Přeložil: Paldo
Zdroj: http://www.malawimayhem.com/articles_setup_01.shtml
Rafal Izdebski
zahraniční VIP
 
Příspěvky: 5
Registrován: 06 črc 2006, 08:59

Příspěvekod memeo » 06 črc 2006, 20:10

Článek je výborný,ale docela mi tam chybí nějaké doporučované objemy akvarií,aby se na to stále někdo neptal,ale jinak SUPER.;)
Uživatelský avatar
memeo
akvamalawi člen
 
Příspěvky: 1288
Obrázky: 50
Registrován: 13 lis 2005, 21:38
Bydliště: Uhlířské Janovice,okr.Kutná Hora

Příspěvekod xrewq » 06 črc 2006, 21:01

Tak je to pouze překlad. Pokud to autor neuvádí tak to tam nebude. Překládal jsem již dvy články a také bych něco upravil ale nejde to, protože by to potom nebyl věrohodný překlad.
Uživatelský avatar
xrewq
častý přispívatel
 
Příspěvky: 298
Obrázky: 44
Registrován: 07 bře 2006, 20:46
Bydliště: Dolní Čermná (okr. Ústí nad Orlicí)

Příspěvekod Káčátko » 06 črc 2006, 21:30

Výborný překlad a hlavně rychlý :24: :24: Mě by to asi trvalo trošku déle... :oops:
Uživatelský avatar
Káčátko
uživatel webu
 
Příspěvky: 86
Obrázky: 11
Registrován: 20 čer 2006, 10:55
Bydliště: Ostrava

Příspěvekod Paldo » 06 črc 2006, 23:39

Je to zaujímavý článok, hlavne pre začiatočníkov.. Tiež by som to vedel rozpísať aj na 10 strán :lol: Dúfam, že je gramatika ok, problém mi robia asi len veľké písmená :oops:
Uživatelský avatar
Paldo
častý přispívatel
 
Příspěvky: 390
Obrázky: 31
Registrován: 05 úno 2006, 11:31
Bydliště: pred akva

Příspěvekod memeo » 07 črc 2006, 14:30

xrewq píše:Tak je to pouze překlad. Pokud to autor neuvádí tak to tam nebude. Překládal jsem již dvy články a také bych něco upravil ale nejde to, protože by to potom nebyl věrohodný překlad.


Já tě nechtěl naštvat,jen sem to tam napsal jako připomínku.Ale jinak článek SUPER,a překlad taky.Já bych z toho asi nepřeložil ani jednu větu.:D
Uživatelský avatar
memeo
akvamalawi člen
 
Příspěvky: 1288
Obrázky: 50
Registrován: 13 lis 2005, 21:38
Bydliště: Uhlířské Janovice,okr.Kutná Hora

Příspěvekod xrewq » 07 črc 2006, 16:37

Nejsem naštván jen říkám co je pravda když člověk něco překládá. a to hodnocení nahoře to je pro autoroa a né pro nás překladatele takže at tam dá každý to co si o tomto článku myslí :) jediné co je blbé je to když člověk přakládá něco co ostatní považují za brak, on tím stravil volné chvíle ale to je zřejmě úděl překladatelů :(
Naposledy upravil xrewq dne 07 črc 2006, 17:31, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
xrewq
častý přispívatel
 
Příspěvky: 298
Obrázky: 44
Registrován: 07 bře 2006, 20:46
Bydliště: Dolní Čermná (okr. Ústí nad Orlicí)

Příspěvekod Paldo » 07 črc 2006, 16:54

xrewq: nevadí, ak to bude na osoh čo len jednému začínajúcemu akvaristovi, malo to zmysel. :24:
Uživatelský avatar
Paldo
častý přispívatel
 
Příspěvky: 390
Obrázky: 31
Registrován: 05 úno 2006, 11:31
Bydliště: pred akva

Příspěvekod xrewq » 07 črc 2006, 17:32

To jo to máš pravdu no :)
Uživatelský avatar
xrewq
častý přispívatel
 
Příspěvky: 298
Obrázky: 44
Registrován: 07 bře 2006, 20:46
Bydliště: Dolní Čermná (okr. Ústí nad Orlicí)

Příspěvekod bohousek » 31 pro 2009, 15:15

skvělý článek jen by mě zajímalo nikde se neřeší jak často by se měli propírat keramické válečky pro bilogoickou filtrac a kolik by jich melo byt v nejakem pomeru objem a pocet valecku i diky...toto me zajim vim ze sme mozna trosku odbočil ale nějak sem to tu nenaěel a jelikož si budu dělat filtr zv akva za pozadím rád bych věděl jak si to máím udělat velké
Uživatelský avatar
bohousek
častý přispívatel
 
Příspěvky: 471
Obrázky: 15
Registrován: 25 pro 2009, 12:48
Bydliště: Brno
Kolik let děláte akvaristiku?: 7


Zpět na O technice

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron