Prepad do externého filtra

Podskupina článků pojednávající o výrobě pozadí, filtrů, akvárií a podobně!

Moderátor: Team AkvaMalawi

HODNOCENÍ ČLÁNKU

Můžete označit 1 možnost

 
 
Zobrazit výsledky

Prepad do externého filtra

Příspěvekod canart » 20 čer 2005, 21:20

Prepad do externého filtra


Existuje mnoho spôsobov filtrácie vody v akváriu a jedným z nich je odvádzanie vody mimo akvária do externého filtra. Tieto filtre, na rozdiel od klasických kanistrových, však nie sú uzavreté, a preto je potrebné odvádzať vodu z akvária systémom, aby bol zabezpečený kolobeh vody: akvárium - filter - akvárium. Pri kanistrových filtroch je čerpadlo umiestnené vo filtri, po spustení filtra v ňom nastáva podtlak, voda sa do filtra aktívne nasáva a pri vypadnutí elektrického prúdu alebo poruche čerpadla voda z neho nevytečie, pretože filter je hermeticky uzavretý. Pri otvorených filtroch je však potrebné odvádzať vodu z akvária cez tzv. prepad. Jedna možnos? je umiestni? na akvárium malú prepadovú nádržku, ale v tomto návode sa budeme zaoberať prepadom cez otvor v stene akvária. Otvor môže by? vyvŕtaný v spodnom, bočnom alebo zadnom skle.obr. 1

ObrázekV mojom prípade som si dal pri zhotovovaní akvária vyvŕtať otvor priemeru 45 mm do zadnej steny akvária. Dôvody, prečo práve do zadnej steny boli:

1. potrubie odchádzajúce z akvária je skryté za akváriom.

2. ľahšia manipulácia s prechodkou cez dieru, ako v prípade diery v dne. Otvor v dne akvária znamená vŕtať otvor aj v podkladovej doske pod akváriom a upevni? prechodku zospodu akva je náročnejšie. Okrem toho, ak je prechodka vlepená do dna napevno, vznikajú problémy s opätovným zosadením akvária zo stojanu, pretože nie je možné položi? akva na dno kvôli trčiacej prechodke. Ak by sme sa snažili takéto akvárium položi? opä? na stojan, pri väčších akváriách, ktoré majú často hmotnos? niekoľko desiatok kilogramov, je problém položi? akvárium presne prechodkou do diery. Je to všetko samozrejme možné, ale vyhol som sa zbytočným problémom.

3. v prípade poruchy tesnosti okolo otvoru v akváriu sa lepšie kontroluje a opraví netesnos? na prechodke, prípadne potrubí, ktoré sa nachádza za akváriom. Samozrejme musí by? akvárium trocha ďalej od steny, ale to mne neprekáža.

Poďme však k samotnému prepadu. Celý systém je znázornený na (obr. 1). V zadnej stene akvária je vyvŕtaný otvor s priemerom 45 mm so stredom 15 cm od ľavého okraja a 15 cm od dna. Okolo diery je nalepená sklená platňa rovnakej hrúbky (10 mm), ako je akvárium, o rozmere 30 x 30 cm. To znamená, že jej stred sa kryje so stredom otvoru v akváriu a v tejto platni je tiež vyvŕtaný rovnaký otvor (45 mm). Táto sklená platňa slúži na spevnenie zadného skla, ktoré je oslabené dierou. Do tejto diery som vložil prechodku, ktorá je vyrobená z upravenej prechodky z polyetylénu. Pôvodne som prechodku utesnil zvonka i zvnútra silikónovými tesneniami, ktoré som vysekol zo silikónovej gumy. Po prvom napúš?aní však tesnenie začalo "rosi?". Znamenalo to vypusti? akvárium, vysuši? a prechodku natrvalo vlepi? do otvoru v akváriu. Znova som ju utesnil silikónovým tesnením, ale pridal som aj silikónové lepidlo, ktorým som celý obvod okolo prechodky poriadne natrel. Po vyschnutí silikónu som akvárium napustil a všetko bolo v poriadku. Na obr. 2 je znázornené spojenie prechodky s ostatnými dielmi zvonka akvária. Na obr. 3 je bočný pohľad na zmontovaný prepad v akváriu. Zvnútra akvária je na prechodku napojené koleno, ktoré smeruje k hladine a na koleno je pripojená trubka. Obr. 4 a 5 ukazujú utesnenie prechodky silikónovým lepidlom z vonkajšej strany, čiže zozadu akvária. Na trubku, ktorá smeruje od prechodky k hladine je napojené ďalšie koleno (obr. 6).obr. 2

Obrázekobr. 3

Obrázekobr. 4

Obrázekobr. 5

Obrázekobr. 6

ObrázekPrepad by mohol v tomto stave aj zostať, ale keďže pri vtekaní vody do potrubia cez koleno, ktoré sa nachádza na úrovni hladiny, by vznikal dos? výrazný čľapotavý zvuk vody a nechcel som mať v izbe splachovač, pripojil som na toto koleno ďalšie. Toto koleno potom smeruje ku dnu. Tým je tlmený zvuk vtekajúcej vody do zvislej (sivej) trubky. Do tohto kolena som vyvŕtal 5 mm diery po celom obvode. Tieto slúžia na odvzdušňovanie potrubia pri vtekaní vody (obr. 7, 8). Do tohto kolena som vsunul krátku trubku z PVC, do ktorej som tiež navŕtal otvory. Koniec PVC trubky, kadiaľ vteká voda z akvária, som prekryl tkaninou, aká sa používa na výrobu akvaristických sie?ok na odlov rýb a zafixoval som ju prstencom odrezaným z polyetylénovej trubky rovnakého priemeru, ako je koleno (obr. 9).obr. 7

Obrázekobr. 8

Obrázekobr. 9

ObrázekSitko zabraňuje prípadnému vniknutiu rýb do potrubia, pretože hoci sa potrubie nachádza za pozadím (obr. 10, 11, 12), v spodnej časti pozadia je otvor, kadiaľ sa ryby kľudne do tejto časti za pozadím dostanú. Vonkajšia čas? potrubia je napojená na ohybnú hadicu - potrubie (obr. 13).obr. 10

Obrázekobr. 11

Obrázekobr. 12

Obrázekobr. 13

ObrázekNa obr. 14 a 15 je hadica, z ktorej som vyrobil potrubie vedúce vodu do filtra. Kúpil som ju v Baumaxe a bola označená ako odpadová rúra. Perfektne sa na tento účel hodí, lebo je ľahká, ohybná a má vhodný priemer. Na toto potrubie je tesne pred vstupom do filtra napojený guľový ventil 1 1/2" (obr. 16, 17). Tento slúži na regulovanie množstva odtekajúcej vody z akvária do filtra. Bez tohto ventilu by sa nedala nastavi? rovnováha medzi odtekajúcou vodou z akvária do filtra a pritekajúcou vodou z filtra do akvária.obr. 14

Obrázekobr. 15

Obrázekobr. 16

Obrázekobr. 17

ObrázekVoda spä? z filtra do akvária je hnaná čerpadlom Sicce IDRA (obr. 18), ktoré má max. prietok 1300 l/h. Na čerpadlo je pripojená ohybná hadica (obr. 19), ktorá sa používa na odvod vody z práčky. Do priebehu tejto hadice som vložil guľový ventil 1/2" (obr. 20). Ventil mám však trvalo úplne otvorený a zatiaľ som ho nevyužil, takže je možné ho vynechať. Väčšinou je treba regulovať odtok vody z akvária, než škrti? čerpadlo. Preto odporúčam radšej predimenzovať otvor v akváriu a potrubie vedúce vodu z akvária do filtra, pretože tak vzniká rezerva na použitie silnejšieho čerpadla, prípadne viacerých čerpadiel. V mojom prípade by som kľudne mohol použi? ešte jedno čerpadlo, pretože ventil z akvária do filtra mám čiastočne uzavretý a teda by som mohol ešte zvýši? množstvo odtekajúcej vody z akvária. Hadicu z filtra som potom viedol cez otvor v kryte do akvária a jej koniec ústi tesne na úrovni hladiny (obr. 21). Prúd pritekajúcej vody tak strháva so sebou vzduch a voda sa prekysličuje.obr. 18

Obrázekobr. 19

Obrázekobr. 20

Obrázekobr. 21

ObrázekAKO TO VLASTNE FUNGUJE?

Mnoho ľudí sa ma pýtalo, či pri výpadku prúdu alebo poruche a zastavení čerpadla filter nepretečie a nevytečie tak voda z akvária na podlahu. Odpoveď znie: V ŽIADNOM PRÍPADE! Aby som to zdôvodnil, opíšem činnos? prepadu a filtra.

1. Počiatočný stav: komory filtra sú plné s výnimkou poslednej, kde je čerpadlo. Táto komora je naplnená asi do polovice.

2. Spustíme čerpadlo: voda v akváriu začne stúpať. Akonáhle dosiahne hladina vstupný otvor potrubia v akváriu (obr. 8, 9), voda začne odtekať z akvária potrubím cez prechodku do filtra. Tu sú dos? dôležité otvory (obr. 8 ) na odvodnom kolene v akváriu, ktoré umožňujú unikať vzduchu z potrubia pri vlievaní sa vody a zároveň znižujú hlučnos? tečúcej vody. Týchto otvorov som navŕtal radšej viac, pretože dopredu sa to nedá vypočítať a je jednoduché v prípade potreby niektoré otvory upchať. Ak voda odteká príliš rýchlo, stačí pár otvorov upchať, ako som to urobil aj ja, napr. gumovými kolíkmi, ktoré som odstrihol zo silikónovej gumy. Voda preteká ďalej cez komory filtra a čerpadlo ju ženie spä? do akvária. Pomocou ventilu na potrubí vedúcom do filtra a otvormi na odvodnom kolene som nastavil optimálnu výšku hladiny, ktorá sa nemení.

3. Vypadol prúd alebo sa pokazilo čerpadlo: voda priteká do filtra, ale iba dovtedy, kým neklesne hladina v akváriu pod úroveň odtoku (kolena so sitkom). Samozrejme filter musí mať určitú rezervu naplnenia, čo u mňa znamená asi 1/3 poslednej komory, kde je čerpadlo. Táto 1/3 musí zostať pri fungujúcom filtri prázdna. Zaplní sa vodou pri výpadku prúdu.

4. Čerpadlo znova nabehlo: vracia sa prebytok vody z filtra do akvária, hladina v akváriu stúpa až dosiahne úroveň kolena odvádzajúceho vodu do filtra a kolobeh pokračuje ďalej od bodu 2.

TIP: vo filtri musí by? rezerva niekoľko litrov podľa veľkosti akvária a rozdielu výšky hladiny v akváriu (napr. najčastejšie po výstužné lišty) a úrovne odtoku vody cez koleno z akvária, čiže hladiny, ktorú voda dosiahne pri zastavení čerpadla. U mňa je to asi 15 l v 419 l akváriu. Na to treba však myslie? pri dimenzovaní rozmerov filtra a najmä výšky jednotlivých hlavných prepážok.

Upozornenie: Nenesiem žiadnu zodpovednos? za prípadné škody na majetku alebo na zdraví, ktoré by vznikli pri výrobe prepadu do filtra podľa tohto návodu!Copyright © 2005 Robert Toman

Originál článku najdete na webu AQUAWORLD v sekci "Urob si sám"
Uživatelský avatar
canart
akvamalawi člen
 
Příspěvky: 918
Obrázky: 72
Registrován: 04 dub 2005, 22:28
Bydliště: Nitra - SR

Příspěvekod Akvam@n » 08 úno 2006, 21:02

Opravdu výborný článek
Uživatelský avatar
Akvam@n
podezřelý uživatel
 
Příspěvky: 102
Registrován: 03 úno 2006, 15:12

Příspěvekod richard » 19 říj 2006, 15:24

Super článek. Jen by mě zajímalo, jak máš vyřešený případ, když se ucpe odvod vody z akvária do filtru?

Při ucpání podle mě dojde k vracení vody z filtru do akvária a následně přeteční akvária a spálení čerpací hlavice. Nebo to máš nějak ošetřené i pro tento případ?

Richard
Uživatelský avatar
richard
častý přispívatel
 
Příspěvky: 421
Obrázky: 83
Registrován: 02 říj 2006, 14:58
Bydliště: Kroměříž

Příspěvekod Lgaspo » 19 říj 2006, 15:46

Pri pripadnom upchati odvodu vody z akvaria do filtra, cerpadlo vycerpa vodu z poslednej komory filtra, co urcite akvarium zvladne a nepretecie.
Zial hrozi spalenie cerpadla.

Dovolil som si odpovedat, lebo mam podobny filter ako Canart :wink:
Uživatelský avatar
Lgaspo
technická podpora
technická podpora
 
Příspěvky: 1510
Obrázky: 52
Registrován: 05 kvě 2005, 14:38
Bydliště: Bratislava - SR
Kolik let děláte akvaristiku?: 10

Příspěvekod canart » 19 říj 2006, 20:53

Vdaka Lgaspo ;)

Este doplnim....
1) upchatie odtoku z akva si neviem predstavit. Je to v mojich podmienkach uplne nemozne. Odtok s priemerom 4 cm sa nemoze jednoducho upchat. Aj ked je na nom sitko. Nie je v akva material, ktory by ho upchal.
2) ak by sa to predsa len stalo (opakujem nemozne :) ), v poslednej komore filtra je tolko vody, ze ked ju aj filter celu vycerpa, v akva stupne hladina zhruba o 1 cm, cize zaplavi jedine vystuzovacie pozdlzne listy, na ktorych su polozene krcie skla....no a nad nimi su dalsie 2 cm skla, takze voda v ziadnom pripade nevytecie. Ako napisal Lgaspo, moze zhoriet cerpadlo, ale to je velmi mala strata v porovnani s vytopenym bytom :D
Uživatelský avatar
canart
akvamalawi člen
 
Příspěvky: 918
Obrázky: 72
Registrován: 04 dub 2005, 22:28
Bydliště: Nitra - SR

Příspěvekod richard » 20 říj 2006, 10:03

Díky za odpovědi. Já zatím uvažuji o spuštění tohoto filtru. Každopádně mi to pomohlo s jeho realizací.
Uživatelský avatar
richard
častý přispívatel
 
Příspěvky: 421
Obrázky: 83
Registrován: 02 říj 2006, 14:58
Bydliště: Kroměříž

Příspěvekod Zinedine Z. » 16 srp 2007, 16:38

Ako je to s hlucnostou? Je to moc pocut ked voda prepada dole trubkou do filtra? Ja budem mat akva v izbe a nechcem aby mi to v noci vydavalo velky hluk, sak aj spavat sa musi :o .
Uživatelský avatar
Zinedine Z.
uživatel webu
 
Příspěvky: 67
Obrázky: 34
Registrován: 25 črc 2007, 15:30
Bydliště: Nitra

Příspěvekod Vitman » 16 srp 2007, 17:46

Nesmíš vodu nechat moc rozjet, pak to připomíná protékající záchod :lol:
Já to vyřešil zasunutím trubičky z nejhrubšího bioakvacitu do odtokové trubky, takže voda teče častečně pórama a jen málo po stěně. Dole je husí krk, tam to zas teče po záhybech. Občas vyperu bioakvacit, když se zanese a odtok začne trochu hlučet. Jinak je to slyšet jen minimálně. Články o přepadu jsou tu minimálně čtyři, takže hledej a vyber si co Ti bude nejvíc vyhovovat.
Vitman
přispívatel
 
Příspěvky: 174
Obrázky: 5
Registrován: 17 říj 2006, 16:34
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Příspěvekod citron69 » 17 srp 2007, 07:35

super článok ale ako to spraviť keď si netrúfam robiť otvor do AQ či už z dôvodu že som neni zrovna tech. typ alebo proste nemám kam dať ryby kým vyvŕtam otvor a nechám ho poriadne vyschnúť. niečo som na nete našiel sú to viac krát zahnuté trubky zložené ako had ale je to škaredé. /neviem vysvetliť ako to vyzerá sú to proste rúrky na striedačku spojené najprv zo spodu a potom zvrchu a sú asi tri vedľa seba.
Uživatelský avatar
citron69
uživatel webu
 
Příspěvky: 24
Obrázky: 17
Registrován: 09 kvě 2006, 23:14
Bydliště: Pezinok

Příspěvekod Lgaspo » 17 srp 2007, 08:15

Pozri tu, v druhej polke clanku je ukazka prepadu rieseneho na principe spojenych nadob

http://www.akva.sk/phpBB2/filtracia.php
Uživatelský avatar
Lgaspo
technická podpora
technická podpora
 
Příspěvky: 1510
Obrázky: 52
Registrován: 05 kvě 2005, 14:38
Bydliště: Bratislava - SR
Kolik let děláte akvaristiku?: 10


Zpět na O technice

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron